نمونه سوالات آيين نامه نمونه سوالات آيين نامه .

نمونه سوالات آيين نامه

نمونه سوالات آيين نامه رانندگي پايه يك

نمونه سوالات آيين نامه رانندگي پايه يك و اخد گواهينامه رانندگي پايه اول .

سوالات آيين نامه اصلي راهنمايي و راهنمايي و رانندگي با جواب . نمونه سوالات امتحاني راهنمايي و رانندگي رعايت حق تقدم  عبور ممنوع  ايست2. سوالكدام گزينه صحيح نمي باشد؟
  در تقا طع ها سبقت گرفتن ممنوع است  سبقت گرفتن در تونل ها بلا مانع است  در سر پيچ هاي تند و سر بالايي ها دور زدن ممنوع است  سبقت از وسيله اي كه خود در حال سبقت گرفتن است ممنوع است3. سوالكدام گزينه صحيح نمي باشد؟


  حداكثر سرعت در جاده ها ي فرعي 75 كيلومتر در ساعت در روز  حداكثر سرعت در جاده هاي اصلي 85 كيلومتر در ساعت در شب  حداكثر سرعت در جاده ها ي اصلي 95 كيلومتر در ساعت در روز  حداقل سرعت در آزاد راه ها 70 كيلومتر در ساعت و حداكثر 120 كيلومتر براي سواري و وانت.4. سوالبهترين زمان براي تنظيم باد لاستيك ها چه زماني است ؟
  در زمان گرم بودن لاستيك ها  زماني كه مسافت طولاني را طي كرديم


نمونه سوالات آيين نامه رانندگي پايه يك  سوال 1 سوالات آيين نامه مقدماتي با جواب در چه فاصله اي از تقاطع ها دور زدن ممنوع بوده و حداكثر سرعت در جاده هاي اصلي در شب چقدر است ؟ نمونه سوالات امتحاني راهنمايي و رانندگي

نمونه سوالات آيين نامه رانندگي پايه يك


  120-90  85-150  150-95  150-8519. سوال 1 امتيازدر كدام محل سبقت ممنوع است و راننده موظف به رعايت آن است ؟
  خيابانهاي دو طرفه، تقاطع

نمونه سوال متوسط آيين نامه رانندگيبه عنوان نمونه سوالي از امتحان آيين نامه كه مربوط به تابلوها راهنمايي و رانندگي بوده است را درنظر بگيريد .
سوال متوسط ) معناي تابلوي زير چيست ؟
سخت ترين سوالات آيين نامه۱- سبقت براي كاميون ممنوع
۲- سبقت ممنوع
۳- سبقت خطرناك
۴- محدوده سبقت ممنوع
پاسخ صحيح :

دانلود نمونه سوالات آيين نامه رانندگي پايه يك 

گزينه ۲اين تابلو صرفا براي رعايت حق تقدم است كه در تصوير زير مي بينيم .
سوالات گواهينامه رانندگيتابلوي متساوي الضلاع نشسته روي قاعده :اين تابلو براي علامت هشدار دهنده براي خطر است كه در تصوير زير مي بينيم .نمونه سوالات گواهينامه رانندگي با جوابسوال دوم ) تابلو به شكل پنج گوشه با نقطه راس فوقاني براي ……. مي باشد .
الف) ايست
ب) علائم هشدار براي مدرسه و دبيرستان
ج) معمولا براي علائم راهنما
د) براي خطرات ناشي از تعمير و نگهداري
پاسخ صحيح : گزينه ب۴- كدام يك از موارد زير هنگام رانندگي ممنوع است ؟
الف ) استعمال دخانيات
ب ) خوردن و آشاميدن
ج ) استفاده از تلفن همراه
د ) همه موارد
پاسخ صحيح : گزينه د
۵- هنگام رانندگي كدام يك از مدارك زير را بايد همراه داشته باشيم ؟
الف )‌ كارت اتومبيل – گواهينامه رانندگي
ب ) بيمه شخص ثالث
ج ) برگ معاينه فني معتبر
د ) همه موارد
پاسخ صحيح : گزينه د۴- در راه هاي مسطح كه دو طرف راه منتهي به كوه و پرتگاه مي باشد حق تقدم عبور با كداميك است ؟
وسيله اي كه سمت كوه قرار دارد .وسيله اي كه سمت پرتگاه قرار دارد .هر دو وسيله حق تقدم عبور دارند .هيچكدامجواب درست گزينه ۲ .
۵- حداقل فاصله طولي ايمني درجاده برفي با سرعت ۴۵ كيلومتر در ساعت چند طول اتومبيل است ؟
۶۳۲۹جواب درست گزينه ۴ .۲- در بزرگراه اتومبيل شما دچار نقص فني مي شود براي هشدار به وسايل نقليه ديگر تابلوي احتياط را در چه فاصله اي از اتومبيل خود قرار مي دهيد ؟
۷۰ متري۱۰۰ متري۱۲۰ متري۱۵۰ متريپاسخ درست گزينه ۴ .
۳- گواهي نامه رانندگي را بنا به درخواست چه كسي بايد ارائه داد ؟
پليس ترافيكمامور ترافيكبازرس اتومبيلپس از وقوع حادثه به فرد ديگر تصادفپاسخ درست گزينه ۱ نكته سوم شرايط آب و هوايي:جهت مهارت بيش تر در آزمون رانندگي شهري ( آزمون رانندگي عملي) در شرايط آب و هوايي مختلف رانندگي كنيد.كسي نميداند در روز امتحان شرايط جوي به چه شكل است مخصوصا در فصل پاييز و زمستان پس بهتر است در شرايط آب و هوايي مختلف تمرين كنيد.۴- بعد از چراغ سبز اولين چراغي كه روشن مي شود كدام است ؟
قرمززرد و قرمز با همسبز و زرد با همزردجواب درست گزينه ۴ .
۵- در يك تقاطع در حال رانندگي هستيد با چراغ قرمز چشمك زن مواجه مي شويد چه كار مي كنيد ؟
به رفتن ادامه مي دهيدايست كرده و با رعايت حق تقدم عبور مي كنيدبا احتياط و سرعت كم مي رويدتوقف مي كنيد و منتظر چراغ سبز مي شويدجواب درست گزينه ۲ .آزمون رانندگي مقدماتي جواب و سوال۱) روش يك طول اتومبيل به چه معناست ؟

نمونه سوالات آزمون آيين نامه رانندگي پايه يك


به ازاي هر ۱۵ كيلومتر در ساعت فاصله اي به اندازه ي بك طول اتومبيل ( حدود ۶ متر ) نياز است .به ازاي هر ۳۰ كيلومتر در ساعت فاصله اي به اندازه ۲ طول اتومبيل ( حدود ۶ متر ) نياز است .به ازاي هر ۴۵ كيلومتر در ساعت فاصله اي به اندازه ۳ طول اتومبيل ( حدود ۶ متر ) نياز است .به ازاي هر ۶۰ كيلومتر در ساعت فاصله اي به اندازه ۴ طول اتومبيل ( حدود ۶ متر ) نياز است .پاسخ صحيح : گزينه الفدنده 2:موقعيت دنده دو در پايين سمت چپ مي باشد زماني كه سرعت ماشين به ده كيلومتر در ساعت رسيد پاي سمت چپ خود را روي پدال كلاچ فشار داده (تا انتها) سپس دنده را از موقعيت يك به دو ببريد و آرام پاي خود را از روي پدال كلاچ برداريد يادتان باشد درهنگام برداشتن پا از روي پدال بايد با پاي راست روي پدال گاز فشار دهيد تا حدي كه دور موتور كم تر از 2 باشد.بقيه دنده ها هم به همين شكل عوض مي شوند در آموزش رانندگي از صفر سعي مي شود از ابتدايي ترين مباحث استفاده كنيم تا براي كساني كه مي خواهند از صفر آموزش رانندگي ببينن مفيد باشد.۲- وسيله نقليه اي كه در مسير مجاز در حال حركت است حق تقدم عبور دارد بر …… ؟
وسيله نقليه در حال جلو رفتن ( عقب ، جلو كردن )وسيله نقليه در حال دور زدنوسيله نقليه در حال توقف با در حال شروع حركتهر سه مورد صحيح استجواب درست گزينه ۴ .

يكي از دغدغه هاي اصلي متقاضي‌هاي گرفتن گواهينامه، سوالات فني آيين نامه رانندگي و مطالب آموزشي مربوط به اين قسمت هست. سوالاتي مانند:

نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي پايه 1

» تعويض كاتاليست به چه منظوري انجام مي شود؟» زمان تعويض تسمه تايم كدام است؟» هر چند وقت يك بار بايد روغن ترمز را عوض كرد؟» اگر باد لاستيك ها زياد باشد، چه خطري به وجود مي آيد؟» روغن گيربكس چه زماني نياز به كنترل دارد؟» در شرايط جوش آوردن موتور چه كاري بايد انجام داد؟» جاي تايرها را بايد هر چند كيلومتر عوض كرد تا به طور يكنواخت ساييد شوند؟» و...اين نوع سوالات معمولاً نياز به توضيح ندارند و به همين دليل سرويس درايورشو فصل مستقلي رو به قسمت مطالب فني اختصاص نداده. در عوض ضمن گردآوري تمام سوالات فني آيين نامه، اون‌ها رو با توجه به فراواني‌شون در امتحان اصلي آيين نامه، در آزمون هاي آنلاين گنجانده. اين طوري درگير فصلي خسته كننده نشده و در عوض كم كم با اين سوالات در آزمون هاي آيين نامه آشنا مي‌شويد كه به نظر ما اين راه به يادگيري و به ذهن سپردن بهتر اون‌ها كمك مي‌كنه.
علاوه بر اين، آزمون هاي آيين نامه شماره ۴۱ و ۴۲ رو با موضوع «سوالات فني آيين نامه» تدوين كرده كه اين طوري مي‌تونيد تمام سوالات فني رو يك جا ببينيد.امتحان اصلي آيين نامه راهنمايي و رانندگي از ۳۰ سوال تشكيل شده كه متقاضي بايد در مدت ۲۰ دقيقه به اون‌ها پاسخ بده. اگر متقاضي گرفتن گواهينامه هستيد، قطعاً ديدن نمونه سوالات آيين نامه باعث ميشه تا هم مطالب رو بهتر ياد بگيريد و هم با نحوه سوال اومدن از كتاب آيين نامه و خواسته طراح سوالات آشنا بشيد.
شايد همه شما در جستجوهايي كه براي نمونه سوالات آيين نامه كرديد، متوجه شده باشيد كه بعضي از آمارها براي تعداد سوالات موجود نجومي هستن! ۱۰۰۰ سوال... ۲۰۰۰ سوال... ۲۵۰۰ سوال و شايد هم بيشتر (كه ما هنوز خبر نداريم)! ولي واقعاً اين همه سوال وجود داره و نيازي به ديدن همه‌ي اون‌ها هست؟

ها و پل ها  در بزرگراهها، خيابانهاي دو طرفه  در خيابانهاي يك طرفه  تقاطعها، پلها، تونلها، سربالايي ها، پيچهاي تند و محلهايي كه با نصب علائم و خط كشي ممنوع است20. سوال 1 سوالات آيين نامه مقدماتي با جواب قوانين و راهنماي در جاده به چه طريقي به راننده اطلاع داده ميشود ؟
  تابلو  علائم  رنگ خطوط  گزينه يك و دو21. سوال 1 امتيازمفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟
  عبور با ارتفاع بيش از دومتر مجاز  عبور با عرض بيش از دومتر مجاز  عبور با عرض بيش از دو متر ممنوع  عبور با ارتفاع بيش از دو متر ممنوع22. سوال 1 امتيازدر هنگام رانندگي و برخورد با موارد اضطراري انجام كدام موارد ضروري مي باشد؟
  نگهداشتن هر دودست بر روي فرمان  نحوه گردش صحيح و ايمن  موارد يك و دو صحيح است  ترمز گرفتن ناگهاني23. سوال 1 امتيازآيا نشدان كودكان در صندلي رديف اول خودرو مناسب است؟
  بله با اينكار لذت بيشتري از ديدن مناظر اطراف مي برد  در صورت رعايت احتياط اشكالي ندارد  خير اينكار باعث حادثه و مجروع شدن مي شود  اگر بهمراه يك فرد مسن تر بشيند اشكالي ندارد24. سوال 1 سوالات آيين نامه مقدماتي با جواب اگر بهنگام رانندگي در آزاد راه تاير خودروي شما پنچر شود چه بايد كرد ؟
  بايد در همان محل توقف كرد  بايد در خط توقف اضطراري توقف كرد  ميتوان در بين خطوط عبوري آزادراه توقف كرد  موارد يك و سه صحيح مي باشد25. سوال 1 سوالات آيين نامه مقدماتي با جواب كدام مورد باعث بهم خوردن تمركز شما در حال رانندگي مي شود؟
  نگاه كردن به نقشه ها  گوش كردن موسيقي با صداي بلند  استفاده از تلفن همراه  همه موارد26. سوال 1 امتيازكدام گزينه در مورد يدك كشي نادرست است؟
  وسيله ترابري آسيب ديده بايد داراي سيستم فرمان و ترمز سالم باشد  عمل يدك كشي در ساعت مجاز انجام شود  وسايل ترابري مسافربري كه داري مسافر است نمي تواند وسيله را يدك بكشد  هر وسيله ترابري ميتواند همزمان دو وسيله ديگر را يدك بكشد27. سوال 1 امتيازاولين فردي كه به محل تصادف ميرسد كدام مورد را نبايد انجام دهد؟
  موتور اتومبيل حادثه ديده را خاموش كند  به سايرين كه در حال عبورند هشدار دهد  افراد زخمي را از داخل اتومبيل بيرون بكشد  به مصدومين حادثه خواركي و نوشيدني دهد28. سوال 1 سوالات آيين نامه مقدماتي با جواب تابلو عبور كليه وسايل نقليه ممنوع است كدام يك از گزينه هاي زير مي باشد؟
  1-  2-  3-  4-29. سوال 1 امتيازمفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟

نمونه سوالات آيين نامه پايه اول  1-سبقت ممنوع  2-سبقت كاميون ممنوع  3-ورود سواري ممنوع  4-عبور سواري ممنوع30. سوال 1 امتيازدر پشت سر يك دوچرخه سوار در حال رانندگي هستيد قصد داريد به سمت راست گردش كنيد ، چكار ميكنيد؟
  همجوار و موازي با دوچرخه سوار برانيد و بعد از اينكه از تقاطع گذشت،از او سبقت بگيريد  در محل تقاطع از وي جلو بزنيد  از دوچرخه سوار سبقت گرفته و قبل از تقاطع از او جلو بزنيد  در پشت سر وي به حركت ادامه مي دهيد تا اينكه دوچرخه سوار از محل تقاطع مورد نظر شما رد شود آزمون بعديياآزمون قبلي اشتراك گذاري در فيسبوكتويترلينكداينگوگل +ايميلComments (13)ARMIN   نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي سلام ممنون از سايت خوبتون فردا (چهارشنبه) امتحان آيين نامه مقدماتي دارم فقط اين سوالات رو خوندم ا
بهمن 17, 1396 در 11:05 ب.ظJaberabdolahi   پاسخامروز مقدماتي داشتيم كنسل شد ولي خوب خونده بودم از سايت خوبتون ممنونم.

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي پايه يك


بهمن 5, 1396 در 9:09 ب.ظSetare   پاسخالان امتحان دارم اميدوارم قبول بشمفقط همه آزمونارو حل كردم هيچي از كتاب نخوندم
بهمن 5, 1396 در 3:51 ب.ظعلي   نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي دستتون درد نكنه خدا اجرتون بده واقعا سوالات خيلي بهم كمك كرد همرو درست زدم .يه دنيا ممنون
دي 22, 1396 در 3:35 ب.ظsaba   پاسخممنونم بابت سوالاي سايتتون … دقيقا هرچي زده بودم همونا اومده بودن…امروز با نمره 29 قبول شدم
مرداد 26, 1396 در 11:24 ب.ظامير   پاسخعذر خواهي ميكنم سوال رو اشتباه متوجه شده بودم
مرداد 25, 1396 در 10:14 ب.ظAmir   نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي Afarin bahar ???
مرداد 4, 1396 در 11:49 ب.ظبهار   پاسخممنونم از سايت بي نظيرتون من امروز با نمره ۳۰ قبول شدم.اززوي موفقيت برا همه
تير

نمونه سوالات آيين نامه اصلي پايه يك

22, 1396 در 6:04 ب.ظReza   پاسخايول بهار
مهر 7, 1396 در 10:12 ب.ظامير   پاسخماشالله مباركه
آبان 25, 1396 در 12:50 ب.ظتسليت خانواده رفسنجاني   نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي رانندگي سوال 18پاسخ گزينه 4 هستعدد اول سمت چپ،بعد راست
دي 21, 1395 در 11:29 ق.ظArash   پاسخگزينه ۲ دو نگاه كن بد نظر الكي بده
بهمن 7, 1395 در 10:22 ق.ظمحمدحسين   پاسخ


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۲۴:۴۵ توسط:امير حسين موضوع:

:: مطالب مشابه
[RelPostTitle] [RelPostTitle]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :